این محصول
حاصل از فرآیند تصفیه پارافین در مرحله رنگبری می باشد
پارافین بدست آمده از این محصول در که شکل زیر نشان داده شده در پارچه های برزنتی و ..کاربرد دارد

•کاربرد خاک سیاهی بعد از روغن گیری برای کارخانه های کاشی سازی ،ایزوگام و حتی شرکت های آسفالت و قیر سازی و …کاربرد دارید.
نقطه ذوب پارافین: بالای ۶۰ درجه
درصد روغن موجود:۵_۳ ٪